Etablering i nærheden dermatolog Dorota Prandecka LASERMED

Åben kort
Lokal tid:
06:57:05

dermatolog Dorota Prandecka LASERMED

58/60, Hoża, 00-682, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakter telefon: +48 22 627 15 84
Latitude: 52.2257995, Longitude: 21.0110592
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Etablering:

LASERMED Centrum dermatologii laserowej i chirurgii plastycznej

Hoża 58/60 lok. C, Warszawa
beauty_salonLæs mere

Plastic Surgery Clinic - Dr. T. Dębski - Lasermed

Hoża 58/60, gab. nr 2, Warszawa
doctorLæs mere

Pawłowska & Dębowska sp.p. Kancelaria adwokacka

ul. Poznańska 21 lok. 34, Warszawa
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning