Ustanowienie w pobliżu City Wash

Czas lokalny:
00:54:40

City Wash

9, Bracka, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 736 444 666
Strona internetowej: www.citywash.pl
Latitude: 52.230424, Longitude: 21.0190379
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Tesla Warszawa

Bracka 9, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Bottega Veneta Warsaw Vitkac Dept. Store

Vitkac Department Store, Bracka 9, Warsaw
clothing_storeCzytaj więcej

Agro-Matadex sp.j.

Bracka 10, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Optimus Cso Sp. z o.o.

Bracka 11, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Przychodnia Pracownicza przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Nowogrodzka 1/3, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy