Centrum Chirurgii Krótkoterminowej EPIONE w Katowice

Otwórz mapę
Czas lokalny:
00:34:00
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
68, Piotrowicka, 40-723, Katowice, Katowice, PL Poland
Kontakt telefon: +48 32 253 07 84
Strona internetowej: www.epione.pl
Latitude: 50.2273805, Longitude: 18.9703547
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 3

 • Edyta Morszczyzna-Zajac

  Edyta Morszczyzna-Zajac

  ::

  Edyta M-Z, luty 2018 W klinice miałam rekonstrukcję ACL kolana. Bardzo miła i pomocna obsługa. Profesjonaliści na najwyższym szczeblu. Szczególne podziękowania dla Pań pielęgniarek Reni,Marzeny,Joli i Pani na recepcji. Wspaniały zespół lekarzy i anestezjolog. Panie pielegniarki: Pomagaly nie tylko podczas pobytu w klinice ale również z receptą którą zawierała błąd, za co dziekuje i wszystkich serdecznie pozdrawiam.

 • Sebastian R

  Sebastian R

  ::

  Miła obsługa .Bardzo dobra opieka po zabiegu

 • Piotr Jurga

  Piotr Jurga

  ::

Najbliższy Zdrowie:

SPZLA Przychodnia nr 7

Piotrowicka 68, Katowice
healthCzytaj więcej
UROVITA Poradnia Urologiczna Katowice nr 1, Specjalista Urolog, USG

UROVITA Poradnia Urologiczna Katowice nr 1, Specjalista Urolog, USG

Piotrowicka 68, Katowice
doctorCzytaj więcej
B&S Dental

Mazurkiewicz M.M. Zakład optyczny

Piotrowicka 68, Katowice
storeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy