Biedronka w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
07:28:41
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
36, Chmielna, 00-020, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 800 080 010
Strona internetowej: www.biedronka.pl
Latitude: 52.2323659, Longitude: 21.0114748
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • the Space Marshal

  the Space Marshal

  ::

  You will get everything there for cheap price

 • Faye G!

  Faye G!

  ::

  Tiny bargain super market.small variety but some value for money products.the prices were cheap for the most products.

 • Lydia Vallee

  Lydia Vallee

  ::

  Cashier was so rude. Wouldn't say thank you or even look at me.

 • Ines Favier Zakowicz

  Ines Favier Zakowicz

  ::

  The food was great but the employees were a little unkind

 • 김영빈

  김영빈

  ::

  No refund! I bought bulb yesterday but it doesnt fit my lamp. Worker said we cant refund, this is our policy. What the?!? Heres the thing. Biedronka's policy is making customer waste of money and getting advantages from customer like me. Before buy sth in here, please think about 3,4times please. I dont wanna give even 1 star.

Najbliższy Supermarket spożywczy lub:

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy