NEONET w Grudziądz

Otwórz mapę
Czas lokalny:
09:49:01
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
16C, Józefa Włodka, 86-300, Grudziądz, Grudziądz, PL Poland
Kontakt telefon: +48 56 461 31 10
Strona internetowej: www.neonet.pl
Latitude: 53.483599, Longitude: 18.751836
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • DzikiTV2011

  DzikiTV2011

  ::

  Pozytywnie

 • Dawid Mikołajczyk

  Dawid Mikołajczyk

  ::

  Kierownik Sławek najbardziej ogarnięty. Jak walić z czymś konkretnym to tylko do niego.

 • Szymon Gilewski

  Szymon Gilewski

  ::

  Polecam.

 • Dominik Nowakowski

  Dominik Nowakowski

  ::

  Słabe zaopatrzenie, puste pułki.

 • thematush

  thematush

  ::

  Dobre ceny, miła i fachowa obsługa.

Najbliższy Sklep z elektroniką:

Salon Komputerowy EXE

Józefa Włodka 16-18, Grudziądz
electronics_storeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy