Multikino Jaworzno w Jaworzno

Otwórz mapę
Czas lokalny:
19:33:25
Otwarte

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
59, Grunwaldzka, 43-600, Jaworzno, Jaworzno, PL Polska
Kontakt telefon: +48 32 508 70 10
Strona internetowej: multikino.pl
Latitude: 50.2034863, Longitude: 19.268724
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Adrian Michalek

  Adrian Michalek

  ::

  Wszystko sprawnie, jeśli chodzi o wybór kina to polecam.

 • Rafal Wiesiolek

  Rafal Wiesiolek

  ::

  Jako kino podobai sie najbardziej ceny dla normalnych ludzi adekwatne do zarobkow. Jeden minus za wysokie ceny w bufecie skad oni je biora .

 • E. Pac

  E. Pac

  ::

  Kino fajne, kameralna atmosfera. Przekąski mogłyby być trochę tańsze, a a ofertę sprzedaży popcornu poszerzyć o mniejsze porcje.

 • Adam Pach

  Adam Pach

  ::

  Dobre kino - kameralne sale niedrogie bilety i nie jest zbyt tłoczno 😁

 • Bogusław Trybuś

  Bogusław Trybuś

  ::

  Dobre kino...nowoczesne sale projekcyjne.. Parking..duży ale..ciasne boksy...

Najbliższy kino:

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy