Koszykowa 04 w Warsaw

Otwórz mapę
Czas lokalny:
10:49:51
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
00-001 Warsaw, Poland
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.222721, Longitude: 21.004789
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Krzysztof c

  Krzysztof c

  ::

  waski przystanek bez wiaty tylko z lawka

 • Aleqsandre Bostoghanashvili

  Aleqsandre Bostoghanashvili

  ::

 • Marek Drozd

  Marek Drozd

  ::

  Tramwaje tu jeżdżą. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Gorąco polecam ;)

 • Mikołaj Szabrański

  Mikołaj Szabrański

  ::

 • Nikodem Pietrzak

  Nikodem Pietrzak

  ::

  Wow😉😌👉👌💩Ⓜ🅿🏩🏨🏣󾓬🇼🇴🇼 🇴 🇲 🇬ヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノ(´・_・`)(´・_・`)(*´>ддддддψ(`∇´)ψ(*´>д╮(╯▽╰)╭(*´>д╮(╯▽╰)╭(*´>д╮(╯▽╰)╭ヾ(*´∀`*)ノ╮(╯▽╰)╭(´・_・`)ヽ(`Д´)ノ(´・_・`)( ^ω^)\( ̄\( ̄ヽ(`Д´)ノ(´・_・`)ヽ(`Д´)ノ(´・_・`)╮(╯▽╰)╭(*´>д__﹏________﹏__________

Najbliższy Światło dworzec kolejowy:

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy