How do you like it / As You Like it w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
04:26:37
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
NiedzielaZamkniete
4, Emilii Plater, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 625 28 30
Strona internetowej: www.tmc.com.pl
Latitude: 52.2230001, Longitude: 21.0086264
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Marta O

  Marta O

  ::

  Polecam :)

 • Marcin Wróblewski

  Marcin Wróblewski

  ::

  Najlepsza, i pewnie najmniejsza księgarnia na świecie. Wielki wybór albumów, doskonała obsługa.

 • Selçuk Kaplan

  Selçuk Kaplan

  ::

  Warm.

 • Tatiana Biruk

  Tatiana Biruk

  ::

  It's an amazing bookshop with plenty of lovely books.

 • Karen Melchior

  Karen Melchior

  ::

  Lovely selection and a great little bookstore

Najbliższy Księgarnia:

Promocja Sp. z o.o. Ośrodek wdrożeń ekonomiczno - organizacyjnych

Hoża 61, Warszawa
book_storeCzytaj więcej

Księgarnia Świat Książki

Koszykowa 63, Warszawa
book_storeCzytaj więcej

Dedalus Skład Tanich Książek

Koszykowa 59, Warszawa
book_storeCzytaj więcej

W Kamienicy. Stangreciak A.

Koszykowa 59, Warszawa
book_storeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy