French Institute in Poland, Warsaw branch w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
10:49:41
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
12, Widok, 00-023, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 505 98 00
Strona internetowej: www.institutfrancais.pl
Latitude: 52.2314554, Longitude: 21.0145191
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Kuba Grudziecki

  Kuba Grudziecki

  ::

  Pozdrawiam lektorkę.Mam domysły, że była gnębiona w szkole i teraz odwdzięcza się na swoich uczniach. Nie polecam !

 • Simon Dell

  Simon Dell

  ::

 • kakakacpi 1002

  kakakacpi 1002

  ::

  Po semestrze nauki w Instytucie zrezygnowałem ze względu na lektorkę.Atmosfera, jaka była na lekcjach nie pozwalała na pełną mobilizację, skupienie i efektywną naukę .Na każdym kroku lektorka w subtelny sposób dawała do zrozumienia, jak mało umiem i że do niczego się nie nadaję.Sama nie starała się urozmaicić przebiegu lekcji, dominowały ćwiczenia w formie pisemnej.Na koniec napisałem jako jeden z niewielu bardzo dobrze test semestralny, co oczywiście nie zostało zauważone, a jedynie wytknięte na forum grupy moje błędy.Za taką cenę absolutnie nie polecam, w Warszawie jest ogrom innych szkół francuskiego, gdzie za mniejsze pieniądze można dużo szybciej nauczyć się języka, a co najważniejsze w przyjaznej atmosferze.

 • ellen blank

  ellen blank

  ::

  I started learning the French language from level A1.1 at this institute.Honestly,I expected better teachers' methods who are teaching students from a level A1.1 who can inspire students to learn it, not making the student feel stupid just because of they did not do homework once or do not know how to answer.There are some students who do not have good memory and capabilities memorize new words but they try their best.However,it does not mean that teacher who teaches you has a right make you feel horrible and upset during the class and tell in front of everyone that you have a problem.I observed a lot of situations like that during the class when teacher does not have even a goal to teach you something.I was so disappointed learning at this Institute.

 • Patryk Pyzel

  Patryk Pyzel

  ::

  Bardzo przytulnie

Najbliższy Biblioteka:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 50

Aleje Jerozolimskie 42, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum Biblioteki

Chmielna 20/2, 00-020 Warszawa
libraryCzytaj więcej
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 23

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 23

Nowy Świat 47A/1, Warszawa
libraryCzytaj więcej
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 36

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 36

Nowy Świat 47A, Warszawa
libraryCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy