Miejsca w Zielona Góra

Otwórz mapę
Czas lokalny:
17:10:33
Zielona Góra
Region administracyjny:lubuskie
Populacja:139 330
Kod telefoniczny:
+48-68
Kod pocztowy:
65-001 - 65-950
66-001 - 66-016

Położenie na mapie Polska

Map SVG
Zielona GóraZielona Góra
Zielona Góra

Zielona Góra

Zielona Góra
localityCzytaj więcej
Qubus Hotel Zielona Góra

Qubus Hotel Zielona Góra

Ceglana 14A, Zielona Góra
lodgingCzytaj więcej
Hotel Aura
Ruben Hotel

Ruben Hotel

aleja Konstytucji 3 Maja 1a, Zielona Góra
lodgingCzytaj więcej
Senator

Senator

Fryderyka Chopina 23, Zielona Góra
lodgingCzytaj więcej
Śródmiejski

Śródmiejski

Żeromskiego 23, Zielona Góra
lodgingCzytaj więcej
Zajazd Pocztowy

Zajazd Pocztowy

Jedności 78, Zielona Góra
lodgingCzytaj więcej
Hotel Amadeus

Hotel Amadeus

Jedności 87, Zielona Góra
lodgingCzytaj więcej
ForRest
Hotel Pod Dębem

Hotel Pod Dębem

Strzelecka 22, Zielona Góra
lodgingCzytaj więcej
Hotel Stary Zajazd

Hotel Stary Zajazd

Truskawkowa 1, Zielona Góra
lodgingCzytaj więcej

Justan Apartamenty

Staszica 9D, Zielona Góra
lodgingCzytaj więcej
Cinema City

Cinema City

Wrocławska 17, Zielona Góra
movie_theaterCzytaj więcej

BZWBK

gen. Władysława Sikorskiego 9, Zielona Góra
atmCzytaj więcej
Jazzgot Apartamenty | noclegwzg.pl

Jazzgot Apartamenty | noclegwzg.pl

aleja Niepodległości 7a/16, Zielona Góra
lodgingCzytaj więcej

Apartamenty Moderno

Wrocławska 48b, Zielona Góra
lodgingCzytaj więcej

Apartament Rzymski

aleja Niepodległości 26/7, Zielona Góra
lodgingCzytaj więcej
One Night Zielona Góra

One Night Zielona Góra

Plac Powstańców Wielkopolskich 3/9, Zielona Góra
lodgingCzytaj więcej
Nowe Miasto

📑 Zielona Góra wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy