Miejsca w Zamość

Otwórz mapę
Czas lokalny:
17:30:25
Zamość
Region administracyjny:Lubelskie
Populacja:64 648
Kod telefoniczny:
+48-84
Kod pocztowy:
22-400 - 22-410

Położenie na mapie Polska

Map SVG
ZamośćZamość
Zamość
Hotel ARTIS
Restauracja & Hotel Polak
Carskie Koszary*** Hotel

Carskie Koszary*** Hotel

Koszary 11, Zamość
lodgingCzytaj więcej
Centrum Konferencyjno-Hotelowe ALEX

Centrum Konferencyjno-Hotelowe ALEX

Stefana Okrzei 32, Zamość
barCzytaj więcej
Hotel Renesans
Hotel Zamojski

Hotel Zamojski

Hugona Kołłątaja 2/4/6, Zamość
lodgingCzytaj więcej
Hotel Junior Zamość

Hotel Junior Zamość

Generała Władysława Sikorskiego 6, Zamość
lodgingCzytaj więcej
Hotel Senator ★★★
HOTEL****KORONNY

Info-Tv-Operator Sp. z o.o.

Odrodzenia 7, Zamość
point_of_interestCzytaj więcej
Hotel Jubilat

Hotel Jubilat

Wyszyńskiego 52, Zamość
lodgingCzytaj więcej
Hostel Zamość

Hostel Zamość

Szczebrzeska 9, Zamość
lodgingCzytaj więcej
Hotel Wojto

Hotel Wojto

Wólka Panieńska 21d, Zamość
lodgingCzytaj więcej
E. Leclerc
Ogród zoologiczny im. Stefana Milera

Ogród zoologiczny im. Stefana Milera

Szczebrzeska 12, Zamość
zooCzytaj więcej
Private House

Private House

Nadrzeczna 58, Zamość
lodgingCzytaj więcej

Urban Concept Apartamenty

Partyzantów 8/1, Zamość
lodgingCzytaj więcej

Apartament Zamość

Elizy Orzeszkowej 19/5, Zamość
lodgingCzytaj więcej

📑 Zamość wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy