Miejsca w Toruń

Otwórz mapę
Czas lokalny:
16:39:26
Toruń
Region administracyjny:kujawsko-pomorskie
Populacja:202 521
Kod telefoniczny:
+48-56
Kod pocztowy:
87-100 - 87-120

Położenie na mapie Polska

Map SVG
ToruńToruń
Torun
B&B Hotel Toruń

B&B Hotel Toruń

Leona Szumana 8, Toruń
lodgingCzytaj więcej
Hotel Bulwar
Green Hostel

Green Hostel

Małe Garbary 10, Toruń
lodgingCzytaj więcej
Hotel Spichrz
Hotel Filmar

Hotel Filmar

39-43, Grudziądzka, Toruń
lodgingCzytaj więcej
Hotel Kopernik

Hotel Kopernik

Wola Zamkowa 16, Toruń
lodgingCzytaj więcej
Hotel Pod Orłem
Hotel Solaris***

Hotel Solaris***

Panny Marii 9, Toruń
lodgingCzytaj więcej
Hotel Polonia
Hotel Retman
Orange Plus
Hotel i Restauracja 1231
Mercure Toruń Centrum

Mercure Toruń Centrum

Józefa Ignacego Kraszewskiego 1/3, Toruń
lodgingCzytaj więcej
Hotel Petite Fleur Toruń

Hotel Petite Fleur Toruń

Piekary 25, Toruń
lodgingCzytaj więcej
Hotel Heban
Hotel Gromada
Hostel Przystanek Toruń

Hostel Przystanek Toruń

Generała Józefa Chłopickiego 4, Toruń
lodgingCzytaj więcej
Hostel Orange

📑 Toruń wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy