Miejsca w Sosnowiec

Otwórz mapę
Czas lokalny:
18:07:44
Sosnowiec
Region administracyjny:śląskie
Populacja:191 795
Kod telefoniczny:
+48-32
Kod pocztowy:
41-200 - 41-225

Położenie na mapie Polska

Map SVG
SosnowiecSosnowiec
Katowice
Hotel Orion

Hotel Orion

Przyjaciół Żołnierza 5A, Sosnowiec
lodgingCzytaj więcej
Kinga
Pałac Saturna

Pałac Saturna

Bolesława i Władysława Dehnelów 2, Czeladź
gymCzytaj więcej
Hotel Szafran
Zamek w Będzinie
Okrąglak Residence

Okrąglak Residence

Gabriela Narutowicza 59, Sosnowiec
lodgingCzytaj więcej
Boutique Hotel's Sosnowiec

Boutique Hotel's Sosnowiec

Partyzantów 11, Sosnowiec
lodgingCzytaj więcej
Hotel Pod Filarami

Hotel Pod Filarami

Dehnelów 12, Czeladź
lodgingCzytaj więcej
Cumulus Hotel ***
Osiedle im. Michalskiego

Osiedle im. Michalskiego

Katowice
point_of_interestCzytaj więcej
Park Olimpijczyków

Park Olimpijczyków

Wypoczynkowa, Katowice
parkCzytaj więcej
In Loft Hostel
Black Jack. Hotel

Black Jack. Hotel

Partyzantów 3A, Będzin
lodgingCzytaj więcej
Cmentarz Żydowski

Cmentarz Żydowski

Stawowa, Mysłowice
cemeteryCzytaj więcej
Restauracja i Hotel

Restauracja i Hotel "RYCERSKI"

Będzińska 53, Czeladź
lodgingCzytaj więcej
euroHotel Katowice
Stara Baśń

Norma. Śląska Fabryka Okien i Drzwi

Wandy 16, Katowice
point_of_interestCzytaj więcej
Sosnowiec

📑 Sosnowiec wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy