Miejsca w Rybnik

Otwórz mapę
Czas lokalny:
18:16:16
Rybnik
Region administracyjny:śląskie
Populacja:139 252
Kod telefoniczny:
+48-36
Kod pocztowy:
44-200 - 44-292

Położenie na mapie Polska

Map SVG
RybnikRybnik
Rybnik
Hotel Politański
Hotel i Restauracja

Hotel i Restauracja "Olimpia"*** - Ośrodek Przygotowań Sportowych

Hotelowa 12, Rybnik
spaCzytaj więcej
Maryna

Hostel Villa Silesia

Adama Mickiewicza 2/1, Rybnik
lodgingCzytaj więcej
Da Grasso
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Sp. Z o. o.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Sp. Z o. o.

Byłych Więźniów Politycznych 3, Rybnik
hospitalCzytaj więcej
PKO BP
Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Jankowicka 1, Rybnik
point_of_interestCzytaj więcej

Marek Michno Renata Jenkner-Michno

Powstańców Śląskich 3, Rybnik
dentistCzytaj więcej
Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rybnicki Ośrodek Naukowo - Dydaktyczny

Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rybnicki Ośrodek Naukowo - Dydaktyczny

44-200 Rybnik; Rudzka 13c
schoolCzytaj więcej
Sake Le Anh Ngoc
Credit Agricole Bank Polska S.A. - Placówka Bankowa

Credit Agricole Bank Polska S.A. - Placówka Bankowa

Kościelna 2A, Rybnik
bankCzytaj więcej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Gliwicka 72, Rybnik
point_of_interestCzytaj więcej
Pizza Hut
Restauracja Kasjopeja
Przegędza

📑 Rybnik wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy