Miejsca w Radom

Otwórz mapę
Czas lokalny:
16:42:58
Radom
Region administracyjny:mazowieckie
Populacja:215 653
Kod telefoniczny:
+48-48
Kod pocztowy:
26-600 - 26-621

Położenie na mapie Polska

Map SVG
RadomRadom
Radom
HOTEL TM

HOTEL TM

Marszałka Ferdynanda Focha 12, Radom
lodgingCzytaj więcej
Hotel Iskra
Hotel Gromada

Hotel Gromada

Gabriela Narutowicza 9, Radom
lodgingCzytaj więcej
Restauracja Hotel Poniatowski

Restauracja Hotel Poniatowski

Księcia Józefa Poniatowskiego 4, Radom
restaurantCzytaj więcej
Glass Hotel Restauracja

Glass Hotel Restauracja

Władysława Beliny-Prażmowskiego 17, Radom
lodgingCzytaj więcej
Europejski Boutique Hotel ****

Europejski Boutique Hotel ****

Juliusza Słowackiego 11, Radom
lodgingCzytaj więcej
Hotel Promenada
Hostel & Retro Pub
Parafia rzymskokatolicka p.w. Matki Odkupiciela

Parafia rzymskokatolicka p.w. Matki Odkupiciela

Wierzbicka 140, Radom
place_of_worshipCzytaj więcej
Hotel Gryf
Medica. Laboratorium analiz medycznych. Badania lekarskie.

Medica. Laboratorium analiz medycznych. Badania lekarskie.

Juliusza Słowackiego 48, Radom
healthCzytaj więcej
Bank Millennium
BZWBK
BZWBK

ING Bank Śląski Oddział w Radomiu

Poniatowskiego 4, Radom
bankCzytaj więcej
HOTEL

HOTEL "E7" RADOM

Stefana Czarnieckiego 70, Radom
lodgingCzytaj więcej

Bank Credit Agricole

Marii Curie-Skłodowskiej 12, Radom
atmCzytaj więcej
Śródmieście

📑 Radom wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy