Miejsca w Przemyśl

Otwórz mapę
Czas lokalny:
17:57:55
Przemyśl
Region administracyjny:podkarpackie
Populacja:62 154
Kod telefoniczny:
+48-16
Kod pocztowy:
37-700 - 37-720

Położenie na mapie Polska

Map SVG
PrzemyślPrzemyśl
Przemyśl
Europejski

Europejski

Generała Józefa Sowińskiego 4, Przemyśl
lodgingCzytaj więcej
Hotel Gloria-Basen SPA

Hotel Gloria-Basen SPA

Sybiraków 31, Przemyśl
lodgingCzytaj więcej
RESTAURACJA MARKO
Pod Białym Orłem

Pod Białym Orłem

Sanocka 13, Przemyśl
lodgingCzytaj więcej
Schronisko Młodzieżowe PTSM

Schronisko Młodzieżowe PTSM "Matecznik"

Joachima Lelewela 6, Przemyśl
lodgingCzytaj więcej
Hotel Albatros

Hotel Albatros

Ofiar Katynia 26, Przemyśl
lodgingCzytaj więcej
Hotel Trojka
Apartamenty Galicyjskie

Apartamenty Galicyjskie

Aleksandra Puszkina 17, Przemyśl
lodgingCzytaj więcej

Apartament Dworski Przemyśl

Aleksandra Dworskiego 40/6, Przemyśl
lodgingCzytaj więcej
Pokoje Gościnne

Pokoje Gościnne

Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, Przemyśl
lodgingCzytaj więcej
Hotel Accademia

Hotel Accademia

Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, Przemyśl
lodgingCzytaj więcej
HOSTEL

HOSTEL "likeHOME"

Ratuszowa 10/7, Przemyśl
lodgingCzytaj więcej

Noclegi na Wzgórzu Zamkowym

Grodzka 17, m.10, Przemyśl
lodgingCzytaj więcej

Liberty Apartment

Ratuszowa 10, Przemyśl
lodgingCzytaj więcej
NOMI
Credit Agricole - Bankomat

Credit Agricole - Bankomat

Kazimierza Wielkiego 24, Przemyśl
atmCzytaj więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

37-700, Katedralna 5, Przemyśl
point_of_interestCzytaj więcej
Żurawica

📑 Przemyśl wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy