Powiatowy Urząd Pracy w Jaworzno

Otwórz mapę
Czas lokalny:
23:17:23
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
SobotaZamkniete
NiedzielaZamkniete
9B, Północna, 43-600, Jaworzno, Jaworzno, PL Polonia
Kontakt telefon: +48 32 618 19 00
Strona internetowej: www.pup-jaworzno.pl
Latitude: 50.2093009, Longitude: 19.2727765
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Jan Chodyński

  Jan Chodyński

  ::

  Rzetelna informacja, szybki proces rejestracji oraz fachowe rozpoznanie kwalifikacji i potrzeb osoby bezrobotnej. W tym Urzędzie naprawdę można uzyskać wszelką pomoc w znalezieniu zatrudnienia, a pracownicy są zawsze mili, pomocni i elastyczni - dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu oraz wsparciu finansowemu ze środków PUP, zdobyłem wymagane uprawnienia i pracuję w zawodzie, o którym zawsze marzyłem :) DZIĘKUJĘ!!!

 • Desperados0808

  Desperados0808

  ::

  tragednie. Paniusie uważające sie za nie wiadomo co!

 • Dawid Rykaczewski

  Dawid Rykaczewski

  ::

  kolejki...

 • K Nospam

  K Nospam

  ::

  Chamstwo i prostactwo. Pracująca tam pani Katarzyna T. traktuje ludzi gorzej niż bydło, podnosi głos i rzuca epitetami w stronę petentów. Uzyskanie jakiejkolwiek informacji na temat procedur związanych z uzyskaniem świadczenia lub rejestracji graniczy z cudem. Aż dziw bierze, że jesteśmy zmuszeni są do obcowania z takim prostactwem i chamstwem. Nikomu nie życzę wizyty w tym urzędzie. Na szczęście jest krajowa infolinia a tam mniej zgorzkniałe panie chętnie udzielają informacji. Nie polecam!

 • Szymon Simon

  Szymon Simon

  ::

  Ok

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Północna 9B, Jaworzno
point_of_interestCzytaj więcej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

Północna 9a, Jaworzno
schoolCzytaj więcej

Akademia Górniczo-Hutnicza

Północna 9a, Jaworzno
schoolCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy