Miejsca w Opole

Otwórz mapę
Czas lokalny:
17:49:01
Opole
Region administracyjny:opolskie
Populacja:127 792
Kod telefoniczny:
+48-77
Kod pocztowy:
45-001 - 45-960

Położenie na mapie Polska

Map SVG
OpoleOpole
Opole
Szara Willa
Hotel Weneda (Restauracja Poema)
Hotel Festival Opole

Hotel Festival Opole

Oleska 86, Opole
lodgingCzytaj więcej
Hotel Mercure Opole

Hotel Mercure Opole

Krakowska 57/59, Opole
lodgingCzytaj więcej
Hotel Piast
Hotel Zaodrze

Hotel Zaodrze

Stanisława Spychalskiego 25, Opole
lodgingCzytaj więcej
Hotel Starka
Dom Sportowca Novum

Dom Sportowca Novum

Kowalska 4, Opole
lodgingCzytaj więcej
Hotel Kamienica

Hotel Kamienica

plac Kopernika 14, Opole
lodgingCzytaj więcej

Apartamenty Centrum

Księdza Jana Dzierżona 7/10, Opole
lodgingCzytaj więcej
Hotel & Browar Słociak Opole

Hotel & Browar Słociak Opole

Księżycowa 2A, Sławice
barCzytaj więcej
Restauracja SALOMON
Piano Hotel Restaurant & Pub
Noclegi Olimp

Noclegi Olimp

Stanisława Dubois 39, Opole
lodgingCzytaj więcej
BZWBK
BEST WESTERN Hotel Opole Centrum

BEST WESTERN Hotel Opole Centrum

Ludwika Waryńskiego 17, Opole
lodgingCzytaj więcej

📑 Opole wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy