Miejsca w Olsztyn

Otwórz mapę
Czas lokalny:
18:20:37
Olsztyn
Region administracyjny:warmińsko-mazurskie
Populacja:173 599
Kod telefoniczny:
+48-89
Kod pocztowy:
10-001 - 10-959
11-041

Położenie na mapie Polska

Map SVG
OlsztynOlsztyn
Olsztyn
Warmiński Hotel & Conference
Hotel Wileński

Hotel Wileński

Ryszarda Knosały 5, Olsztyn
lodgingCzytaj więcej
Hotel Kopernik w Olsztynie

Hotel Kopernik w Olsztynie

Aleja Warszawska 37, Olsztyn
lodgingCzytaj więcej
Hotel Omega
Hotel Kur
Hotel Wysoka Brama

Hotel Wysoka Brama

Staromiejska 1, Olsztyn
lodgingCzytaj więcej
Best Western Plus Hotel Dyplomat

Best Western Plus Hotel Dyplomat

Erwina Kruka 28, Olsztyn
spaCzytaj więcej
Hotel Pirat & Spa
HOTEL HP PARK OLSZTYN

HOTEL HP PARK OLSZTYN

Aleja Warszawska 119, Olsztyn
lodgingCzytaj więcej
Hotel Na Skarpie Olsztyn

Hotel Na Skarpie Olsztyn

Gietkowska 6A, Olsztyn
lodgingCzytaj więcej
Tiffi Boutique Hotel
Łysa Góra
Hotel

Hotel "Pod Zamkiem"

Feliksa Nowowiejskiego 10, Olsztyn
lodgingCzytaj więcej
Mazurska 8a
Apartament Pocztówka

Apartament Pocztówka

Stare Miasto 29/32, Olsztyn
lodgingCzytaj więcej
Apartament Telimena

Apartament Telimena

Pana Tadeusza 2 44, Olsztyn
lodgingCzytaj więcej

Apartament Głowackiego 22

Bartosza Głowackiego 22/3, Olsztyn
lodgingCzytaj więcej
Bałtycka44 Rooms & Apartments

Bałtycka44 Rooms & Apartments

Bałtycka 44, Olsztyn
lodgingCzytaj więcej
Dajtki

📑 Olsztyn wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy