Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów / MSBiS w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
23:06:33
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
SobotaZamkniete
NiedzielaZamkniete
65A, Wspólna, 00-687, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 425 54 66
Strona internetowej: www.msbis.com
Latitude: 52.2259506, Longitude: 21.0087541
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Michał Sikorki

  Michał Sikorki

  ::

  Bardzo pozytywnie wspominam szkolenie barmańskie. Duże zaangażowanie nauczycieli. Profesjonalnie. Polecam

 • Paweł Pawłowicz

  Paweł Pawłowicz

  ::

  Najlepsi :)

 • Adam Shelmahh

  Adam Shelmahh

  ::

  Nie trzeba nic pisać! Trzeba tam być :)

 • Krzysztof Augustin

  Krzysztof Augustin

  ::

  fenomenalne , klimatyczne miejsce.

 • mcmacieks

  mcmacieks

  ::

  Bardzo profesjonalne podejście do klienta :) Mimo że cena może być trochę wygórowana, zwłaszcza za kurs baristy to uważam, iż warto. Dużo zajęć praktycznych.

Najbliższy Szkoła:

Przedszkole nr 34

Emilii Plater 25, Warszawa
schoolCzytaj więcej

Rodzi się Rodzina-Szkoła Rodzicielstwa

Emilii Plater 25/lok.4, Warszawa
schoolCzytaj więcej

Semperlaik

Emilii Plater 11, Warszawa
schoolCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy