Miejsca w Legnica

Otwórz mapę
Czas lokalny:
17:59:41
Legnica
Region administracyjny:dolnośląskie
Populacja:100 769
Kod telefoniczny:
+48-76
Kod pocztowy:
59-200 - 59-220

Położenie na mapie Polska

Map SVG
LegnicaLegnica
Legnica
Hotel i Restauracja Arkadia
Hotel Sękowski
Hotel Gwarna
Hotel Nowodworski
Qubus Hotel Legnica

Qubus Hotel Legnica

Skarbowa 2, Legnica
lodgingCzytaj więcej
Hotel i Restauracja Pałacyk

Hotel i Restauracja Pałacyk

Tadeusza Kościuszki 37, Legnica
lodgingCzytaj więcej
Cmentarz Żydowski

Cmentarz Żydowski

Wrocławska 196, Legnica
cemeteryCzytaj więcej
Ludwikowo
Przybków
Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Delegatura

Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Delegatura

Fryderyka Skarbka 3, Legnica
local_government_officeCzytaj więcej
Łożyska - P.H.U. Fart - Legnica

Łożyska - P.H.U. Fart - Legnica

Nowodworska 17, Legnica
point_of_interestCzytaj więcej

Hotelik Dworek

Gniewomierska, Legnica
lodgingCzytaj więcej
Hotelik Parkowy
Dolnośląska Giełda Nieruchomości

Dolnośląska Giełda Nieruchomości

Stefana Czarnieckiego 28, Legnica
real_estate_agencyCzytaj więcej
Ulesie

📑 Legnica wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy