Miejsca w Katowice

Otwórz mapę
Czas lokalny:
17:28:35
Katowice
Region administracyjny:śląskie
Populacja:297 197
Kod telefoniczny:
+48-32
Kod pocztowy:
40-001 - 40-999

Położenie na mapie Polska

Map SVG
KatowiceKatowice

Hotel Katowice

005, aleja Korfantego 9, Katowice
lodgingCzytaj więcej

Vienna House Easy Angelo Katowice

Sokolska 24, Katowice
lodgingCzytaj więcej

Novotel Katowice Centrum

aleja Roździeńskiego 16, Katowice
lodgingCzytaj więcej

Park Hotel Diament Katowice

Wita Stwosza 37, Katowice
lodgingCzytaj więcej

Hotel Diament Plaza Katowice

Dworcowa 9, Katowice
lodgingCzytaj więcej

Apartamenty EuroResidence Katowice

Kopernika 6, Katowice
lodgingCzytaj więcej

Jopi Hostel

Plebiscytowa 23, Katowice
lodgingCzytaj więcej

Hotel Diament Spodek Katowice

aleja Korfantego 35, Katowice
lodgingCzytaj więcej

Hostel Katowice Centrum

Andrzeja 19, Katowice
lodgingCzytaj więcej

Hotel Diament Vacanza Siemianowice Śląskie

Olimpijska 4, Siemianowice Śląskie
lodgingCzytaj więcej

Osiedle im. I.Paderewskiego

Katowice
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Katowice wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy