Miejsca w Kalisz

Otwórz mapę
Czas lokalny:
16:50:37
Kalisz
Region administracyjny:wielkopolskie
Populacja:101 902
Kod telefoniczny:
+48-62
Kod pocztowy:
62-800 - 62-821

Położenie na mapie Polska

Map SVG
KaliszKalisz
Kalisz
Hotel Seven

Hotel Seven "7"

Częstochowska 77, Kalisz
lodgingCzytaj więcej
Bursztyn
E. T. Hotel
Hotel Europa
Hotel Arena

Hotel Arena

Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22/24, Kalisz
lodgingCzytaj więcej
Hotel Flora Kalisz
Hotel Calisia

Hotel Calisia

Nowy Świat 1-3, Kalisz
lodgingCzytaj więcej
BZWBK

BZWBK 4 Oddział w Kaliszu

Nowy Rynek 10, Kalisz
atmCzytaj więcej
Apartamenty Polna
Skin & More
Bank BPH - Oddział

Bank BPH - Oddział

Częstochowska 23A, Kalisz
bankCzytaj więcej

LuxApart Kalisz Złota

Złota 14/33, Kalisz
lodgingCzytaj więcej

Przestronny Apartament

Górnośląska 12, Kalisz
lodgingCzytaj więcej
LuxApart Kalisz

LuxApart Kalisz

Os. Złote Łąki 12/10, Kościelna Wieś
lodgingCzytaj więcej
Szczypiorno

📑 Kalisz wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy