Miejsca w Jelenia Góra

Otwórz mapę
Czas lokalny:
17:13:09
Jelenia Góra
Region administracyjny:dolnośląskie
Populacja:80 325
Kod telefoniczny:
+48-75
Kod pocztowy:
58-500 - 58-588

Położenie na mapie Polska

Map SVG
Jelenia GóraJelenia Góra
Jelenia Góra

Jelenia Góra

Jelenia Góra
localityCzytaj więcej
Mercure Jelenia Góra

Mercure Jelenia Góra

Sudecka 63, Jelenia Góra
lodgingCzytaj więcej
Hotel BARON Karczma Grodzka

Hotel BARON Karczma Grodzka

ul. Grodzka 4 i 5, Jelenia Góra
lodgingCzytaj więcej
Europa Hotel
Merkury Centrum

Merkury Centrum

1 Maja 5, Jelenia Góra
lodgingCzytaj więcej
Pałac Paulinum

Pałac Paulinum

Nowowiejska 62, Jelenia Góra
lodgingCzytaj więcej
Restauracja Steakhouse

Restauracja Steakhouse

Goduszyńska 61, Jelenia Góra
restaurantCzytaj więcej
Tango. Hotel

Tango. Hotel

Sudecka 70, Jelenia Góra
lodgingCzytaj więcej
Apartament Tipton

Apartament Tipton

Piłsudskiego 48, Jelenia Góra
lodgingCzytaj więcej

Apartament Imperial

Wyszyńskiego 56, m.10, Jelenia Góra
lodgingCzytaj więcej
adw. A. Jaśniowski
Hotel Fenix
BZWBK

Apartamenty Zamkowa

Jasna 14, Jelenia Góra
lodgingCzytaj więcej
BZWBK

Apartament Rosa

Nowowiejska 27/1, Jelenia Góra
lodgingCzytaj więcej
Apartament Awangarda Cinema

Apartament Awangarda Cinema

Piłsudskiego 2a, Jelenia Góra
lodgingCzytaj więcej
Apatramenty u Marka

Apatramenty u Marka

Okrzei 8, Jelenia Góra
lodgingCzytaj więcej
Łomnica

📑 Jelenia Góra wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy