Hotel et Cetera w Słupsk

Otwórz mapę
Czas lokalny:
15:53:50
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
18, Kaszubska, 76-200, Słupsk, Słupsk, PL Polen
Kontakt telefon: +48 59 841 16 05
Strona internetowej: www.et.cetera.pl
Latitude: 54.475123, Longitude: 17.0404116
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Michał Waldemar Chmielarz

  Michał Waldemar Chmielarz

  ::

  Polecam Czysto pachnąca Miał obsługa Minus brak śniadań ale ponoć już nie długo będą w ofercie

 • Rafal Barabasz

  Rafal Barabasz

  ::

  Dobry hotel. Smaczne jedzenie

 • jerzy adamczuk

  jerzy adamczuk

  ::

  Nie korzystałem z hotelu oraz usług bez zdania na temat tego hotelu

 • Tomasz Mielech

  Tomasz Mielech

  ::

  Bardzo sympatyczny,zadbany hotelik zrobiony w przedwojennym browarze.

 • Björn Schulz

  Björn Schulz

  ::

  Very nice restaurant. Cheap but delicious menus. Would truly recommend this place!

Najbliższy Kwatera:

Apartament M9

Kaszubska 18 M9, Słupsk
lodgingCzytaj więcej

Hotel Pod Kluką

Kaszubska 22, Słupsk
lodgingCzytaj więcej

Apartament Słoneczny

Zamiejska 20B/21, Słupsk
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy