Lądowisko dla śmigłowców medycznych w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
04:40:07
Otwarte

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
1A, Banacha, 02-097, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 599 10 00
Strona internetowej: www.spcsk.amwaw.edu.pl
Latitude: 52.2087885, Longitude: 20.9825781
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 2

 • the palace of snowy snowy mitowich

  the palace of snowy snowy mitowich

  ::

 • Bartek Zdanowski

  Bartek Zdanowski

  ::

  Teraz można wejść do nowego budynku szpitala i wjechać na 8 piętro windą. Stamtąd, z okna widać doskonale nowe lądowisko, więc obawy Piotra okazały się niepotrzebne.

Najbliższy Lotnisko:

Lądowisko dla śmigłowców Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie

Wołoska 137, Warszawa
airportCzytaj więcej

Lotnisko Chopina Warszawa

Żwirki i Wigury, Warszawa
airportCzytaj więcej

Warsaw Airport General Aviation Terminal

Komitetu Obrony Robotników 47, Warszawa
airportCzytaj więcej

Lądowisko dla helikopterów

Droga Wojewódzka 634 1, Warszawa
airportCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy