Miejsca w Gniezno

Otwórz mapę
Czas lokalny:
17:34:03
Gniezno
Region administracyjny:wielkopolskie
Populacja:69 312
Kod telefoniczny:
+48-61
Kod pocztowy:
62-200 - 62-210

Położenie na mapie Polska

Map SVG
GnieznoGniezno
Gniezno
Hotel AWO
Lech. Hotel

Lech. Hotel

Błogosławionej Jolenty 5, Gniezno
lodgingCzytaj więcej
Hotel Adalbertus
Hotel Feniks
Pietrak
Hotel City
Kościół Rzymskokatolicki Pw. św. Jana Chrzciciela

Kościół Rzymskokatolicki Pw. św. Jana Chrzciciela

Świętego Jana 2, Gniezno
churchCzytaj więcej
Hotel w Starej Kamienicy ***

Hotel w Starej Kamienicy ***

3 Maja 13, Gniezno
lodgingCzytaj więcej
Hotel Nest

Hotel Nest

Jana III Sobieskiego 20, Gniezno
lodgingCzytaj więcej
Hostel Staromiejski

Hostel Staromiejski

Rynek 10, Gniezno
lodgingCzytaj więcej
Saturn Bar & Restaurant

Saturn Bar & Restaurant

osiedle Jagiellońskie 45, Gniezno
barCzytaj więcej
MOTOREXDP

Apartament Centrum Chrobrego

Chrobrego 11/1A, Gniezno
lodgingCzytaj więcej

Apartament Jaspis

Osikowa 16, Gniezno
lodgingCzytaj więcej

Przyjazne mieszkanie na Starym Miescie

3 Maja 32/4, Gniezno
lodgingCzytaj więcej

Stacja Kasacji Samochodów Franco

Woźniki 2, Gniezno
car_dealerCzytaj więcej
Salon Toffik

Salon Toffik

Witkowska 11, Gniezno
point_of_interestCzytaj więcej
Pyszczynek

📑 Gniezno wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy