Miejsca w Gliwice

Otwórz mapę
Czas lokalny:
17:36:27
Gliwice
Region administracyjny:śląskie
Populacja:182 156
Kod telefoniczny:
+48-32
Kod pocztowy:
44-100 - 44-164

Położenie na mapie Polska

Map SVG
GliwiceGliwice
Gliwice
Hotel*** 3 Światy Gliwice

Hotel*** 3 Światy Gliwice

Jana Kilińskiego 14A, Gliwice
spaCzytaj więcej
Hotel Diament Economy Gliwice

Hotel Diament Economy Gliwice

Zwycięstwa 42, Gliwice
lodgingCzytaj więcej
Qubus
Hotel Diament Plaza Gliwice

Hotel Diament Plaza Gliwice

Zwycięstwa 30, Gliwice
lodgingCzytaj więcej
Hotel Silvia Gold

Hotel Silvia Gold

Studzienna 8, Gliwice
lodgingCzytaj więcej
Hotel Malinowski Business
Hotel Malinowski Economy

Hotel Malinowski Economy

Karola Chodkiewicza 33, Gliwice
lodgingCzytaj więcej
Zabytkowy Cmentarz Żydowski

Zabytkowy Cmentarz Żydowski

Na Piasku, Gliwice
cemeteryCzytaj więcej
HOTEL AVA **

HOTEL AVA **

Pszczyńska 113, Gliwice
lodgingCzytaj więcej
Hotel Royal
Biesiadowo
Hotel Mikulski Gliwice
Noclegi
Wygodne pokoje w Gliwicach

Wygodne pokoje w Gliwicach

Błogosławionego Czesława 3, Gliwice
lodgingCzytaj więcej

Apartamenty Gliwice

Skowrończa 51, Gliwice
lodgingCzytaj więcej
BZWBK
Palmiarnia Miejska MZUK

Palmiarnia Miejska MZUK

Aleksandra Fredry 6, Gliwice
parkCzytaj więcej
Zabrze

📑 Gliwice wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy