Miejsca w Gdynia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
16:41:33
Gdynia
Region administracyjny:pomorskie
Populacja:246 991
Kod telefoniczny:
+48-58
Kod pocztowy:
81-004 - 81-919

Położenie na mapie Polska

Map SVG
GdyniaGdynia

Hotel Nadmorski

Juliana Ejsmonda 2, Gdynia
lodgingCzytaj więcej

Mercure Gdynia Centrum

Armii Krajowej 22, Gdynia
lodgingCzytaj więcej

Hotel Antares

232, Komandorska 59, Gdynia
lodgingCzytaj więcej

Pepperland Hostel

Antoniego Hryniewickiego, Gdynia
lodgingCzytaj więcej

Dom Marynarza

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Gdynia
lodgingCzytaj więcej

National Rugby Stadium Parking Lot

Kazimierza Górskiego 10, Gdynia
parkingCzytaj więcej

Studencki Dom Marynarza Nr 3

Maurycego Beniowskiego 15/17, Gdynia
lodgingCzytaj więcej

Hotel Różany Gaj

Józefa Korzeniowskiego 19, Gdynia
lodgingCzytaj więcej

Lux Hostel

Świętojańska 67, Gdynia
lodgingCzytaj więcej

Och! HOSTEL

Świętojańska 85, Gdynia
lodgingCzytaj więcej

Apartamenty Gdynia City Center

Świętojańska 34, Gdynia
lodgingCzytaj więcej

LONGSTAY APARTHOTEL

Artura Grottgera 6, Gdynia
lodgingCzytaj więcej

BAiGO STAR

Władysława IV 48/1, Gdynia
lodgingCzytaj więcej

Apartament KoKi Retro

Świętojańska 12/5, Gdynia
lodgingCzytaj więcej

NOVApartments Harbor

Antoniego Abrahama 86, Gdynia
lodgingCzytaj więcej

📑 Gdynia wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy