Euro Gym. Ośrodek Ćwiczeń Siłowych. Wojtyła M. w Jaworzno

Otwórz mapę
Czas lokalny:
00:34:10
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
3, Sportowa, 43-600, Jaworzno, Jaworzno, PL Polska
Kontakt telefon: +48 32 715 13 86
Strona internetowej: www.eurogymjaworzno.pl
Latitude: 50.1951415, Longitude: 19.2793625
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Sehastian Balner

  Sehastian Balner

  ::

  Jeśli ktoś chce zrobić trening.. Bez problemu go tam zrobi

 • Andrzej Maczka

  Andrzej Maczka

  ::

  Dużo sprzętu,mało ludzi polecam

 • Anna DP Zwelonem

  Anna DP Zwelonem

  ::

  Ok

 • Arkadiusz Byrczek

  Arkadiusz Byrczek

  ::

  Zawsze fajnie to wrócić :) miłe wspomnienia, fajne czasy

 • Tmommy Kuk

  Tmommy Kuk

  ::

  bardzO fajna siłownia wszystko jeżeli chodzi o strefę ciężarów jest ogólnie polecam cena mogła by być trochę niższa

Najbliższy siłownia:

Studio Nowoczesnego Fitnessu EKSPRESJA

Grunwaldzka 104, Jaworzno
gymCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy