Ustanowienie w pobliżu Fizjoklinika

Otwórz mapę
Czas lokalny:
10:09:00

Fizjoklinika

62c, Nowogrodzka, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polen
Kontakt telefon: +48 533 606 606
Strona internetowej: www.fizjoklinika.com
Latitude: 52.2264571, Longitude: 21.0009566
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Polska Inżynieria Sp. z o. o.

Nowogrodzka 62B, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Towpik Katarzyna, lek. med. Spec. dermatolog

Nowogrodzka 62A, Warszawa
doctorCzytaj więcej

Kolejowy Ośrodek Medycyny Pracy

Nowogrodzka 62A, Warszawa
healthCzytaj więcej

prof. nadzw. dr hab. med. chirurg urolog Wojciech Perdzyński

Nowogrodzka 62A, Warszawa
doctorCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy