Delizia w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
03:44:10
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
NiedzielaZamkniete
58/60, Hoża, 00-682, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 622 66 65
Strona internetowej: www.delizia.com.pl
Latitude: 52.2258986, Longitude: 21.0112158
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Dima SGS

  Dima SGS

  ::

  Small but tasty menu. Good service. Somewhat expensive, though...

 • Alberto Miotti

  Alberto Miotti

  ::

  I am Italian myself and I can confirm this is a true fine Italian restaurant. What a nice surprise during a business trip. Well done guys!

 • Oasis Beauty Day Spa

  Oasis Beauty Day Spa

  ::

  Real Italian great food, great service and atmosphere.

 • Jan Erik Ødegård

  Jan Erik Ødegård

  ::

  Amazing food and great (but small) wine collections. Waitresses are superb, making each order on pure memory and gives you personal recommendations on your own taste! The food portions could be a little more compare to the price, but overall the experience is very good..

 • Marek Bielecki

  Marek Bielecki

  ::

  Very nice place with Italian food. I was there on X-mass dinner and everything was delicious.

Najbliższy Restauracja:

Aloes24

Hoża 43/49, lok. 11, 00-681, Warszawa
restaurantCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy