Bookland Bookstore Language and Education w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
22:06:15
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
NiedzielaZamkniete
55, Aleje Jerozolimskie, 00-697, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 625 41 46
Strona internetowej: www.bookland.com.pl
Latitude: 52.2286869, Longitude: 21.0073128
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Artur

  Artur

  ::

  Moim zdaniem najlepsza księgarnia tego typu w Warszawie

 • Olga Rymartsova

  Olga Rymartsova

  ::

  Nick book shop. Made an order through the telefon.

 • Marek R

  Marek R

  ::

  Wspaniała, profesjonalna obsługa

 • Joanna Jarczynska

  Joanna Jarczynska

  ::

  Dyspozycyjność i profesjonalizm

 • Kamil Buchowiecki

  Kamil Buchowiecki

  ::

  Dobre zaopatrzenie

Najbliższy Księgarnia:

Bookland

Antykwariat Warszawski

Aleje Jerozolimskie 55, Warszawa
book_storeCzytaj więcej
Ambaraz. Antiquarian Bookstore-Cheap Textbooks

Ambaraz. Antiquarian Bookstore-Cheap Textbooks

Marszałkowska 126, Warszawa
book_storeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy