miejsca w Zielona Góra

Choroba koronawirusowa (COVID-19) Sytuacja

potwierdzone przypadki

6480647

zgony

119199

PolskaZielona Góra

 

Zielona Góra

Region administracyjny:
lubuskie
populacja:
139 330
kod telefoniczny:
+48-68
kod pocztowy:
65-001-65-097
65-101-65-191
65-201-65-273
65-301-65-395
65-401-65-472
65-501-65-562
65-601-65-664
65-705-65-794
65-803-65-850
65-936
65-939
65-941
65-943
65-945 65-954
65-960
65-980

Położenie na mapie Polska

Polska mapa SVG
Zielona Góra

Spa

opieka weterynaryjna

Księgowość

Poziom 3 Powierzchnia administracyjna

Pielęgnacja włosów

📑 Zielona Góra wszystkie kategorie

Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHydraulikJedzenieJubilerKawiarniaKlub nocnyKościółKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja paliwStraż pożarnaSubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarz