Miejsca w Zabrze

Czas lokalny:
07:04:47
Zabrze
Region administracyjny:śląskie
Populacja:175 459
Kod telefoniczny:
+48-32
+48-76
Kod pocztowy:
41-800 - 41-820

Położenie na mapie Polska

Map SVG
ZabrzeZabrze
Gliwice
ibis Katowice Zabrze

ibis Katowice Zabrze

Jagiellońska 4, Zabrze
lodgingCzytaj więcej
Hotel Alpex ***

Hotel Alpex ***

Franciszkańska 8, Zabrze
lodgingCzytaj więcej
Park Hotel Diament Zabrze

Park Hotel Diament Zabrze

3 Maja 122A, Zabrze
lodgingCzytaj więcej
Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy INNOWACJA

Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy INNOWACJA

Jagiellońska 38A, Zabrze
lodgingCzytaj więcej
Cmentarz Żydowski

Cmentarz Żydowski

Cmentarna 15, Zabrze
cemeteryCzytaj więcej
Park. Fallen Heroes

Park. Fallen Heroes

Trocera, Zabrze
parkCzytaj więcej

📑 Zabrze wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy