Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
06:53:09
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
SobotaZamkniete
NiedzielaZamkniete
82, Marszałkowska, 00-517, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 553 90 00
Strona internetowej: bip.warszawa.so.gov.pl
Latitude: 52.2278701, Longitude: 21.013603
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Nina Wycisk

  Nina Wycisk

  ::

  Zostałam dobrze poinformowana na temat który mnie interesował i piątka dla ochrony na wejściu 😁

 • Konstantin Jumadirow

  Konstantin Jumadirow

  ::

  Mam bardzo pozytywne wspomnienia z obsługi interesantów, a najbardziej - z samej rozprawy. Co istotne, moja sprawa była bardzo nietypowa i wszyscy dookoła mówili, że nie ma szans, by sędzia wyniósł wyrok precedensowy. A jednak! Nie byłem tam już od paru lat ale zawsze będę chwalić ten sąd za to, że tak bardzo ułatwiono mi życie!

 • Krzysztof c

  Krzysztof c

  ::

  raz bylem i bylo ok tylko troche bladzilem w budynku

 • Piotr Wieclaw

  Piotr Wieclaw

  ::

  Bardzo nieprzyjemna obsługa interesanta. Odnoszenie się do klienta jakby był idiotą i podawanie informacji na interesujący temat z wielką łaską - nie można nazwać tego miłą obsługą...

 • Rafał Gramatowski

  Rafał Gramatowski

  ::

  Szybko , Sprawnie , bez dodatkowych problemów. Nie czytajcie tych komentarzy . mają się nijak do ogólnej oceny Sądu . To że prawo robi sobie Jaja z nas to inna sprawa. Budynek i załoga sądu 5*

Najbliższy Sąd:

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Marszałkowska 82, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Jasna 2/4, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia Piotr Tyc

Jaworzyńska 9/lokal 4, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

Wojskowy Sąd Garnizonowy

00-909, Nowowiejska 28A, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy