Miejsca w Wałbrzych

Czas lokalny:
08:56:47
Wałbrzych
Region administracyjny:dolnośląskie
Populacja:114 568
Kod telefoniczny:
+48-74
Kod pocztowy:
58-300 - 58-309
58-314
58-316

Położenie na mapie Polska

Map SVG
WałbrzychWałbrzych
Wałbrzych
Hotel Joanna

Hotel Joanna

Kasztanowa 11, Szczawno-Zdrój
lodgingCzytaj więcej
Maria Helena Hotel

Maria Helena Hotel

Kolejowa 1, Szczawno-Zdrój
lodgingCzytaj więcej
Hotel*** Camelot
Hotel Arkadia Wałbrzych

Hotel Arkadia Wałbrzych

Wrocławska 113, Wałbrzych
lodgingCzytaj więcej
A Propos
ibis Styles Wałbrzych

ibis Styles Wałbrzych

1 Maja 70, Wałbrzych
lodgingCzytaj więcej

📑 Wałbrzych wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy