Twierdza Grudziądz w Grudziądz

Otwórz mapę
Czas lokalny:
15:48:43
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
1, Czwartaków, 86-302, Grudziądz, Grudziądz, PL Polska
Kontakt telefon: +48
Strona internetowej: www.rawelin-grudziadz.pl
Latitude: 53.5132014, Longitude: 18.7620407
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Bartosz Pierściński

  Bartosz Pierściński

  ::

  Impreza z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowana super. I dla dzieci, i dla młodych. Grochówka, balony, flagi biało czerwone. Super

 • Marian Apostoł

  Marian Apostoł

  ::

  Możliwość zwiedzania 3 maj 2018 r. Następna data to 11 11 2018 r. Inne terminy szukamy informacji w internecie. Ale to już płatne wejścia.

 • Andrzej Cichorek

  Andrzej Cichorek

  ::

  Przed bramą nie ma żadnej informacji czy i kiedy można ją zwiedzić.

 • Karol Makowski-Barański

  Karol Makowski-Barański

  ::

  Wspaniałe miejsce i dobrze zachowane. Tunele minerskie zrobiły na mnie wrażenie.

 • Krzysztof Kalinowski

  Krzysztof Kalinowski

  ::

  Wspaniały obiekt historyczny. Polecam dla wszystkich zainteresowanych sztuką forteczną.Obejmuje swoją powierzchnią całe miasto i jego najbliższe okolice; w wielu miejscach istnieją pozostałości fortyfikacji. Jej sercem była cytadela położona na wzniesieniu na północ od miasta. O ile różne elementy twierdzy zostały w dużym stopniu zniszczone, twierdza przetrwała do dziś w dobrym stanie. Budowla, która powstała w latach 1776-1786 miała na celu obronę nowej (po I rozbiorze Polski) wschodniej granicy Prus i zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego na Pomorzu. Cytadela zbudowana jest na planie połowy ośmioramiennej gwiazdy (linia cięcia gwiazdy przylega do Wisły); jej centrum zajmuje donżon – plac centralny otoczony budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, zewnętrzną część tworzą bastiony i raweliny. Całość połączona jest siecią podziemnych korytarzy, których długość planowano na 56 km. Nie wybudowano całego systemu, część zniszczono, obecnie istnieje łącznie 12 km. Twierdza oblężona była raz, podczas wyprawy Napoleona 1806-1807. Nie została wówczas zdobyta, między innymi z braku odpowiedniej artylerii po stronie napoleońskiej. Ujawniły się wówczas jej wady, istotnie obniżające jej przydatność bojową. W połowie XIX w. twierdze tego typu straciły w ogóle na znaczeniu ze względu na wprowadzenie artylerii o lufach gwintowanych. Od tego czasu do dziś cytadela grudziądzka wykorzystywana jest w celach koszarowo-magazynowych. Podczas okupacji niemieckiej było tu też więzienie. Obecnie zwiedzanie zewnętrznej części umocnień jest możliwe dzięki Wojskowemu Stowarzyszeniu Kulturalno-Edukacyjnemu „RAWELIN”; do donżona można wejść dwa razy w roku, 3 maja i 11 listopada, gdy jednostki wojskowe organizują dni otwarte.

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Stol-Art Meble Filip Szumliński

Parkowa 2, Nowa Wieś
point_of_interestCzytaj więcej

Cmentarz Wojenny

Zawiszy Czarnego, Grudziądz
cemeteryCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy