Tukan Salad Bar, lunch bar, kawiarnia, catering w Warszawa

Czas lokalny:
13:34:15
Otwarte

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
Al. Jerozolimskie 54 lok. N26, 00-024 Warszawa, Polonia
Kontakt telefon: +48 602 536 958
Strona internetowej: www.saladbar.pl
Latitude: 52.228876, Longitude: 21.003172
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 3

 • Paula Porowska

  Paula Porowska

  ::

 • Joanna Mroczek

  Joanna Mroczek

  ::

 • Gabriela Midro

  Gabriela Midro

  ::

  Ciche , spokojne miejsce , nie ma dużych kolejek i smaczne jedzenie , polecam lasagne ;) Można tu tez wziąć jedzenie na wynos i na wagę

Najbliższy Kawiarnia:

Lipton Point

Aleje Jerozolimskie 54, Warszawa
cafeCzytaj więcej

Coffee Point

Aleje Jerozolimskie 54, Warszawa
cafeCzytaj więcej

Green Caffè Nero

al. Jerozolimskie 54, Lokal H20 (poziom 0), Dworzec Centralny, Warszawa
cafeCzytaj więcej

Hello ! Twoje Swieze Wypieki

Aleje Jerozolimskie 54, Warszawa
cafeCzytaj więcej

Green Caffè Nero

al. Jerozolimskie 54, lokal N24, Warszawa
cafeCzytaj więcej

Green Caffe Nero Express

Aleje Jerozolimskie 54, Warszawa
cafeCzytaj więcej

Dunkin' Donuts

Aleje Jerozolimskie 54, 0-024, Warszawa
cafeCzytaj więcej

COSTA COFFEE

CH Złote Tarasy, ul, Złota 59, Warszawa
cafeCzytaj więcej

Green Caffè Nero

ul. Złota 59 lokal 153, Warszawa
cafeCzytaj więcej

Pijalnia Czekolady E.Wedel

Złota 59, Złote Tarasy, Lok. 135, Warszawa
cafeCzytaj więcej

So! Coffee

CH Złote Tarasy (2nd floor), ul. Złota 59, Warszawa
cafeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy