Miejsca w Toruń

Czas lokalny:
13:43:18
Toruń
Region administracyjny:kujawsko-pomorskie
Populacja:202 521
Kod telefoniczny:
+48-56
Kod pocztowy:
87-100 - 87-120

Położenie na mapie Polska

Map SVG
ToruńToruń
Toruń
B&B Hotel Toruń

B&B Hotel Toruń

Leona Szumana 8, Toruń
lodgingCzytaj więcej
Hotel Bulwar
Green Hostel

Green Hostel

Małe Garbary 10, Toruń
lodgingCzytaj więcej
Hotel Spichrz
Hotel Filmar

Hotel Filmar

39-43, Grudziądzka, Toruń
lodgingCzytaj więcej
Hotel Kopernik

Hotel Kopernik

Wola Zamkowa 16, Toruń
lodgingCzytaj więcej
Hotel Pod Orłem
Hotel Solaris***

Hotel Solaris***

Panny Marii 9, Toruń
lodgingCzytaj więcej
Hotel Polonia
Hotel Retman
Hostel Orange Plus

Hostel Orange Plus

Jęczmienna 11, Toruń
lodgingCzytaj więcej
Hotel i Restauracja 1231
Mercure Toruń Centrum

Mercure Toruń Centrum

Józefa Ignacego Kraszewskiego 1/3, Toruń
lodgingCzytaj więcej
Hotel Petite Fleur Toruń

Hotel Petite Fleur Toruń

Piekary 25, Toruń
lodgingCzytaj więcej
Hotel Heban
Hotel Gromada
Hotel *** & Hostel Przystanek Toruń

Hotel *** & Hostel Przystanek Toruń

Generała Józefa Chłopickiego 4, Toruń
lodgingCzytaj więcej
Orange

📑 Toruń wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy