Termopap w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
02:53:14
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
34, Potrzebna, 02-448, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 600 389 355
Strona internetowej: www.kryciepapa.pl
Latitude: 52.2104562, Longitude: 20.920076
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 1

  • stefan marek

    stefan marek

    ::

    firma olewa klientów, przyjęli zlecenie, nie zrealizowali go, po kontakcie powiedzieli, że "nie mają czasu i nie przyjadą" po czym od razu się rozłączyli, żal...

Najbliższy pokryć dachowych:

D&J DEKOR Jolanta Staciwa.Dekoracje

Gabriela 21, Warszawa
roofing_contractorCzytaj więcej

DĄB-POL Adam Dąbrowski

Aksamitna 1A, Warszawa
roofing_contractorCzytaj więcej

Firma Budowlano Usługowa Bertek Mroczek Robert

Jesionowa 1, Michałowice-Osiedle
roofing_contractorCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy