Miejsca w Szczecin

Czas lokalny:
13:44:39
Szczecin
Region administracyjny:zachodniopomorskie
Populacja:404 878
Kod telefoniczny:
+48-91
Kod pocztowy:
70-017 - 71-871

Położenie na mapie Polska

Map SVG
SzczecinSzczecin
Szczecin
Radisson Blu Hotel Szczecin
Campanile
Novotel Szczecin Centrum

Novotel Szczecin Centrum

3 Maja 31, Szczecin
lodgingCzytaj więcej
Ibis
Hotel Rycerski

Hotel Rycerski

Potulicka 1 a, Szczecin
lodgingCzytaj więcej
Hotel Focus Szczecin

Hotel Focus Szczecin

Małopolska 23, Szczecin
lodgingCzytaj więcej
Hostel Gryf

Hostel Gryf

aleja Wojska Polskiego 49, Szczecin
lodgingCzytaj więcej
Hotel Kapitan - Szczecin

Hotel Kapitan - Szczecin

Gabriela Narutowicza 17, Szczecin
lodgingCzytaj więcej
Hotel Atrium
Podzamcze
Hotel Victoria

Hotel Victoria

plac Stefana Batorego 2A, Szczecin
lodgingCzytaj więcej
City Hostel

City Hostel

Jana Kazimierza 14, Szczecin
lodgingCzytaj więcej
Pomnik Czynu Polaków

Pomnik Czynu Polaków

Juliana Fałata, Szczecin
point_of_interestCzytaj więcej

Platinum Apartamenty Szczecin

Aleja Jana Pawła II 19/1, Szczecin
lodgingCzytaj więcej
Hotel Zamek Centrum

Pod starymi lipami

Ludwika Waryńskiego 6, Szczecin Pogodno
lodgingCzytaj więcej
Wzgórze Hetmańskie

📑 Szczecin wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy