Sąd Najwyższy w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
19:25:33
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
SobotaZamkniete
NiedzielaZamkniete
2/4/6, plac Krasińskich, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 530 80 00
Strona internetowej: www.sn.pl
Latitude: 52.2498539, Longitude: 21.0051864
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Anna krysiak

  Anna krysiak

  ::

  cały czas trwa sprawa moja w apelacji dlaczego gmina Wroclaw nie daje warunków osobie nieplnosprawnej jest mi przykro patrzeć się jak traktują ludzi

 • The Primeval Evil

  The Primeval Evil

  ::

  Zawieszenie rozpatrywania sprawy kasacyjnej Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA uważam za splunięcie w twarz ludziom którzy bronili niezawisłości sądów. Jesteście jednak kastą którą trzeba rozpieprzyć. Nie warto było was bronić oszuści i tchórze.

 • analizafilmu

  analizafilmu

  ::

  Sędziowie tego sądu wsławili się niechlubnie uniewinnieniem przestępczyni Beaty Sawickiej. Chyba nikt przy zdrowych zmysłach, kto nie kręcił lodów na służbie zdrowia nie uzna tego wyroku za sprawiedliwy. Raz sierpem.........

 • Nitka Jestem

  Nitka Jestem

  ::

  Ciekawy budynek pod kątem architektury. Przed gmachem stoi pomnik upamiętniający Powstanie Warszawskie. Ostatnio modne miejsce na spacery ze świeczką.

 • Dariusz Kuldanek

  Dariusz Kuldanek

  ::

  Ciekawa forma architektoniczna budynku, którą na pewno warto zobaczyć. Dziwnie jednak wygląda w sąsiedztwie Pałacu Krasińskich.

Najbliższy Sąd:

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Pl. Krasińskich 2/4/6, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa - Wydziały Ksiąg Wieczystych

aleja "Solidarności" 58, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

Kancelaria Prawno-Patentowa NOVELPAT Robert Rozbicki

Grzybowska 16/22, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Artur Mieczkowski

Mickiewicza 18D/2, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy