Stacja Paliw ORLEN w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
05:16:27
Otwarte

🕗 godziny otwarcia

PoniedziałekOtwarte 24 godziny
WtorekOtwarte 24 godziny
ŚrodaOtwarte 24 godziny
CzwartekOtwarte 24 godziny
PiątekOtwarte 24 godziny
SobotaOtwarte 24 godziny
NiedzielaOtwarte 24 godziny
3B, Wawelska, 02-034, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 24 256 04 82
Strona internetowej: dlakierowcow.orlen.pl
Latitude: 52.216557, Longitude: 20.9985083
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Bartek Siedlecki

  Bartek Siedlecki

  ::

  Kilka razy byłem w tamtym miejscu. Obsługa nie do końca miła. Spore kolejki .

 • James

  James

  ::

  Mała stacja z ciasnym podjazdem przy bardzo ruchliwej trasie.

 • Dominik Ras

  Dominik Ras

  ::

  Co tu dużo pisać. Dostaniesz tu to po co przyjechałeś - paliwo, powietrze do kół, przemyjesz szyby a wtedy kiedy potrzebujesz najbardziej kupisz i płyny do samochodu, żarówki czy coś na ząb (bolący lub głodny).

 • Monika M

  Monika M

  ::

  Z początku niezbyt przypadla mi do gustu lecz teraz jest już dobrze. polecam.

 • Łukasz Kossuth

  Łukasz Kossuth

  ::

  Stacja dostępna tylko dla kierowców jadących w stronę Wisły. Aby tu wjechać trzeba przejechać za nią około 150-200 metrów, skręcić w prawo w uliczkę Czubatki, a następnie jeszcze raz w prawo w drogę lokalną, która prowadzi "pod prąd" Trasy Łazienkowskiej. Ceny dość wysokie, w porównaniu ze stacjami, które może znaleźć w promieniu kilku kilometrów.

Najbliższy Stacja paliw:

Orlen

aleja Niepodległości 206, Warszawa
gas_stationCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy