Spa w pobliżu Warsaw Marriott Hotel

Czas lokalny:
11:45:22
Warsaw Marriott Hotel, Author: Warsaw Marriott Hotel

Warsaw Marriott Hotel

Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Polen
Kontakt telefon: +48 22 630 63 06
Strona internetowej: www.marriott.com
Latitude: 52.2277647, Longitude: 21.0049064
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Spa:

Holmes Place Premium Hotel Marriott

Holmes Place Premium Hotel Marriott

Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
spaCzytaj więcej
Holmes Place Spa Hotel Marriott

Holmes Place Spa Hotel Marriott

Aleje Jerozolimskie 65/79, Warszawa
spaCzytaj więcej
Oasis Beauty Day Spa

Oasis Beauty Day Spa

Aleje Jerozolimskie 65/79, level.-1 shop 20, Passage Centrum LIM, Marriott building, Warszawa
beauty_salonCzytaj więcej
ISLA MASSAGE & SPA

ISLA MASSAGE & SPA

Emilii Plater 47, Warszawa
spaCzytaj więcej
Laser-depilacja Lightsheer Duet

Laser-depilacja Lightsheer Duet

Śródmieście, Centrum, Warszawa
beauty_salonCzytaj więcej
Fifty Fifty Concept

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy