Steder i Slupsk

Åben kort
Lokal tid:
07:25:48
Slupsk
Administrative Region:Pommern
Befolkning:91 935
Telefonopkald:
+48-59
Postnummer:
76-200 - 76-210
76-215
76-216
76-218
76-280

Placering på kortet over Polen

Map SVG
SlupskSlupsk
Słupsk
Hotel Atena

Hotel Atena

Jana Kilińskiego 7, Słupsk
lodgingLæs mere
Hotel et Cetera

Hotel et Cetera

Kaszubska 18, Słupsk
lodgingLæs mere
Hotel Pod Kluką

Hotel Pod Kluką

Kaszubska 22, Słupsk
lodgingLæs mere
Staromiejski. Hotel

Staromiejski. Hotel

Jedności Narodowej 4/5, Słupsk
lodgingLæs mere
Hotel Słupsk

Hotel Słupsk

Poznańska 11, Słupsk
lodgingLæs mere

Osiedle Słowińskie

Słupsk
point_of_interestLæs mere

Osiedle Akademickie

Słupsk
point_of_interestLæs mere
Osiedle Piastów
Hotel Zamkowy

Hotel Zamkowy

Dominikańska 4, Słupsk
lodgingLæs mere
Hotel Piast

Hotel Piast

Jedności Narodowej 3, Słupsk
lodgingLæs mere
Biały Dom
Konarskiego Apartments

Konarskiego Apartments

Stanisława Konarskiego 8A, Słupsk
lodgingLæs mere

Arkady

Księdza Jana Ziei 6, Słupsk
lodgingLæs mere
Apartament Dookoła Świata

Apartament Dookoła Świata

Mikołajska 6B, Słupsk
lodgingLæs mere
hotel villa Intryga

hotel villa Intryga

Jana Kozietulskiego 2, Słupsk
lodgingLæs mere
BZWBK

Bankomat BZWBK

Hugona Kołłątaja 25, Słupsk
atmLæs mere

Apartament Slupsk

Ogrodowa 8A, Słupsk
lodgingLæs mere

Kobylnica

Kobylnica
localityLæs mere

📑 Slupsk alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning