Desi Bazaar - Kolorowy Smak Indii - Warszawa Centrum w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
11:13:12
Otwarte

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
56C, Aleje Jerozolimskie, 00-803, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 662 006 404
Strona internetowej: www.desibazaar.pl
Latitude: 52.2271911, Longitude: 20.9977205
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • nidhi chamotra

  nidhi chamotra

  ::

  It has good stock of almost everything required. Prices are ok. Unfortunately they dont have fresh vegetables, and frozen food like parantha etc. They told me they will have fridge soon but i am not sure if they've got it now.

 • priyanka chaurasia

  priyanka chaurasia

  ::

  Never got fresh vegetables but very good amount of Indian groceries.

 • Kishan Vachhani

  Kishan Vachhani

  ::

  This guys have much more attitude you can find batter Asian grocery and spices in little India Infront of this shop it's besides of China restaurant.

 • CHANDRA SONI

  CHANDRA SONI

  ::

  At lest an option for Indians who don’t get desi stuffs easily here in Warsaw, Once I have already been there and found basic groceries which is most important, shopkeeper was well behaved man not sure why some people complained.

 • Kiran Surati

  Kiran Surati

  ::

  Good to buy anything Indian spices. Price are quite high but they can offer a home delivery service too.

Najbliższy Supermarket:

Biedronka
Biedronka
Carrefour Market
Biedronka

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy