miejsca w Siemianowice Śląskie

Choroba koronawirusowa (COVID-19) Sytuacja

potwierdzone przypadki

6494716

zgony

119330

PolskaSiemianowice Śląskie

 

Siemianowice Śląskie

Region administracyjny:
śląskie
populacja:
68 011
kod telefoniczny:
+48-32
kod pocztowy:
41-100
41-103
41-106

Położenie na mapie Polska

Polska mapa SVG
Siemianowice Śląskie

Kawiarnia

Dealer samochodowy

Wypożyczalnia samochodów

Naprawa samochodów

Myjnia samochodowa

📑 Siemianowice Śląskie wszystkie kategorie

Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGłówny wykonawcaHydraulikJedzenieJubilerKawiarniaKlub nocnyKościółKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaMalarzMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówParkParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep zoologicznySpaStacja paliwStraż pożarnaSubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowystacja TransitŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy