Shambala: Spa & Erotic Massage Warszawa w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
07:09:39
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
8, Tytusa Chałubińskiego, 00-694, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 609 268 268
Strona internetowej: www.shambala.com.pl
Latitude: 52.2263405, Longitude: 21.0041428
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Warren Goldman

  Warren Goldman

  ::

  One of the Best Massage I have ever had in my life! My masseuse was so decent, beautiful and Friendly. I am their permanent client, and will visit now their 2nd salon..

 • Cole

  Cole

  ::

  This was the best erotic massage place I have ever been to. The masseuse was the most beautiful girl I have ever seen body of a goddess. Can’t wait for my next trip to Warsaw so I can come back.

 • Patrick Rothfuss

  Patrick Rothfuss

  ::

  liked it very much. the girl was very kind and gentle. loved the time here.

 • H Ag

  H Ag

  ::

  The problem starts at the reception. She is the least bit interested and doesn't offer in terms of options or any explanations. Next is the masseurs. They are purely mechanical with hardly any touch. It's like stand up, turn right , turn left and so on. Terrible time spent. The place is very clean and pure.

 • Matthew Leeder

  Matthew Leeder

  ::

  So here are a couple good things and bad things. The place is totally legit. There is no need to call ahead, doesn't seem they take appointments ... just show up & bring cash. Unfortunately this means that sometimes you'll be in the waiting room with another person which is kinda weird. Normally places like this take appointments so you never have to see another male. But it's not that big of a deal to me, I just ended up sitting on the couch with another dude playing with our phones and never saw each other's faces. I was sad that I was brought straight into a room after paying with a girl. IE, there was no opportunity to pick a girl. Thankfully the girl was cute & had a great body type. The experience followed tantric principles as the girl was very gentle and respectful. She directed me to a warm (not hot) sauna and I laid down while she massaged/worshiped me a little. Then she directed me to the shower where she used soap and water and cleaned me. Wonderful. Then she did a typical gentle leg/foot/back massage with oil. There were plenty of mirrors, including one on the ceiling so I could see the whole thing from above, awesome. She finished with a lingam massage & showered me again. Overall good experience in a nice facility. I would prefer to have a choice of girls or have websites with pictures and do appointments ... but I'll still go back. Edit: I went back at a different time and since that time They had multiple girls available, I was able to choose which one I wanted.

Najbliższy Spa:

Oasis Beauty Day Spa

Oasis Beauty Day Spa

Aleje Jerozolimskie 65/79, level.-1 shop 20, Passage Centrum LIM, Marriott building, Warszawa
beauty_salonCzytaj więcej
Holmes Place Spa Hotel Marriott

Holmes Place Spa Hotel Marriott

Aleje Jerozolimskie 65/79, Warszawa
spaCzytaj więcej
Warsaw Marriott Hotel

Warsaw Marriott Hotel

Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
spaCzytaj więcej
Holmes Place Premium Hotel Marriott

Holmes Place Premium Hotel Marriott

Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
spaCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy