Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa - Wydziały Ksiąg Wieczystych w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
06:27:42
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
SobotaZamkniete
NiedzielaZamkniete
58, aleja "Solidarności", 00-240, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 531 42 00
Strona internetowej: bip.warszawa.so.gov.pl
Latitude: 52.2464283, Longitude: 21.0074441
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Monika Sarapa

  Monika Sarapa

  ::

  Tragiczna organizacja... W jednym okienku informacja i odpisy, żeby o coś zapytać trzeba czekać w kolejce aż załatwią wszystkich interesantów przychodzących po odpis.jak uda się uzyskać na szybko informacje, gdzie się udać i wystoi znów w kolejce z numerkiem, to znów zawrotka bo Pan w okienku owszem skierował na salę, ale nie powiedział że do mojej sprawy też najpierw wniosek jest dostępny i należy wnieść opłatę, mimo, że pytałam czy też najpierw do niego poczekać. Straszna strata czasu i trzeba przyjść ponownie...

 • Mikołaj AirBike

  Mikołaj AirBike

  ::

  Dość ciężko z parkowaniem. Min. godzinkę trzeba zarezerwować na czekanie na swoją kolej. Warto wcześniej zobaczyć jaka mamy wnieść opłatę.

 • Danka S.

  Danka S.

  ::

  No tak na wejściu wita nas bramka piszcząca i pan który sprawdza wszystko dalej tłum ludzi i maszyna z numerami oraz tablica z gadajacym panem .Do informacji kolejka coś się dowiedzieć ciężko ale jak trzeba załatwić to się czeka wchodzisz z numerkiem na salę a tam pani w okienku a opłata? Lecisz na górę płacisz w kasie jak masz farta wracasz na dół i załatwisz resztę jak nie wyciągasz kolejny numerek no coz😯

 • michalina malinowska

  michalina malinowska

  ::

  beznadziejna organizacja, informacja, wydawanie odpisów - wszystko to w jednym okienku - pok. 13 do którego zawsze jest duża kolejka, a jest obsługiwane przez jedna osobę. Spędziłam 1,5 godziny, a teraz czekanie na to aż dojdzie do wpisu to bagatela 1,5 miesiąca.

 • Kamil Błaszczyk

  Kamil Błaszczyk

  ::

  Super, szybko sprawnie. Przyszedłem po wypis - formularze do wypełnienia przy okienku "Informacji", kasa na pierwszym piętrze, po opłaceniu (30 PLN) po wypis należy się udać z powrotem do Informacji lub do pokoju 232. Wszystko razem trwało 20 minut.

Najbliższy Sąd:

Supreme Court of Poland

plac Krasińskich 2/4/6, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

The Court of Appeal in Warsaw

Pl. Krasińskich 2/4/6, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

Kancelaria Prawno-Patentowa NOVELPAT Robert Rozbicki

Grzybowska 16/22, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Jasna 2/4, Warszawa
courthouseCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy